Privatpersoner

”-Att informera och ha en öppen dialog är A och O”

Generationsnickarna AB är ett byggföretag som tar uppdrag både åt privatpersoner, bostadsrättföreningar och företag, vi hjälper dig som går i renoveringstankar eller som har planer på att bygga till ditt hus. Givetvis gör vi även alla andra typer av bygg och snickeriarbeten.

Om ditt projekt kräver bygglov eller bygganmälan samarbetar vi med duktiga arkitekter och konstruktörer som kan vara behjälpliga med att ta fram de underlag du behöver för att komma vidare i processen.

”Det ska vara tryggt att anlita en byggfirma, säger Mikael och Niklas som båda har 20 års erfarenhet av snickaryrket.”

Generationsnickarna AB agerar oftast totalentreprenör vilket innebär att vi håller i hela byggprojektet, vi koordinerar samtliga yrkesgrupper så att rätt yrkesgrupp kommer in i rätt tid och gör det som krävs, vi har samtliga yrkesgrupper i vårt nätverk, vi har ett mångårigt samarbete med hantverkare inom alla förekommande områden och samarbetar bara med seriöst och skickligt yrkesfolk.

Det vi anser är A och O när man jobbar med privatpersoner är att informera och föra en dialog under hela arbetet för att hitta de bästa lösningarna i varje enskilt fall och undvika överraskningar för kunden. Det ska vara enkelt och roligt att anlita hantverkare!